Scheer & Foppen

3 januari 2020

Allereerst wensen wij jou een gezond en gelukkig nieuw jaar toe!

In de afgelopen periode is weer een heleboel werk verzet. Samen met de gemeente is gewerkt aan een plan dat past bij het participatietraject dat wij met de omgeving hebben uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Utrecht net voor de Kerst een Intentieovereenkomst heeft ondertekend.

Uit deze intentieovereenkomst rollen nog een aantal zaken die wij als ontwikkelaar uit moeten werken en aan de gemeente moeten aanleveren. Hier gaan wij in de komende periode mee aan de slag. Daarnaast zal er nog een ontwerp gemaakt moeten worden van de nieuwe gevel. Een aardige opgave, ook daarna wordt vanaf nu gewerkt.

Alles duidt erop dat 2020 het jaar wordt waarin we kunnen starten met de bouw van de toekomst van het Scheer & Foppen complex. Zodra er meer bekend is volgt er een nieuwe update.


2 oktober 2019

Inmiddels is de zomer voorbij en is de draad weer opgepakt.
De gesprekken met de gemeente Utrecht lopen weer en we hebben goede hoop dat we in goede samenwerking met de gemeente een mooi project kunnen gaan realiseren.
De komende maanden zullen we hier intensief mee aan de slag gaan. Dit is periode van ontwerpen, toetsen van deze ontwerpen en op sommige vlakken herdefiniëren.

We kunnen nu aan de slag, mede omdat het participatietraject is afgerond en de rapportage hierover aan ons is gepresenteerd. Wat een schitterende uitkomst, 1.305 unieke ingevulde vragenlijsten! Dat betekent dat u erg betrokken bent op uw buurt. Wij zullen proberen om zoveel mogelijk van de gegeven suggesties te verwerken in het plan en dat lijkt heel goed te lukken.

Op korte termijn zal Citisens, het bedrijf dat voor ons het onderzoek heeft uitgevoerd, u een terugkoppeling geven van de onderzoeksresultaten!


9 juli 2019

Vanaf aanstaande zaterdag gaan de deuren van Scheer & Foppen weer open! Nou ja, soort van… Kringloop Broers opent zaterdag een pop-up vestiging in het pand. Deze winkel zal tot eind december 2019 open zijn op deze locatie.


1 juli 2019

Afgelopen weken hebben wij in de buurt van het Scheer & Foppen pand een grootschalig buurtonderzoek uitgevoerd.
Bijna 4.000! huishoudens ontvingen aan ansichtkaart met daarop een link naar de vragenlijst die voor ons was opgesteld door onderzoeksbureau Citisens.
Daarnaast hebben zij veldwerkers ingezet die in de afgelopen weken mensen op straat hebben bevraagd en met hen de vragenlijst hebben doorgenomen.

Wij zijn blij verrast door het overweldigende aantal betrokkenen die de vragenlijst hebben ingevuld! Bedankt daarvoor.

In de komende weken zal het resultaat van het onderzoek door Citisens worden uitgewerkt in een rapport. Dit rapport zal aan ons worden gepresenteerd en in een later stadium worden gedeeld met de gemeente en met de buurt!

Via deze website en door middel van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte als er nieuwe informatie beschikbaar is.


3 juni 2019

Op 3 juni 2019 zijn wij eigenaar geworden van het hoekpand op de Vondellaan en Croeselaan.
Het pand is bij veel mensen bekend als het Scheer & Foppen-pand.

Decennia lang werden hier radio’s en televisies verkocht, vroeger door de familie De Hoop. Oude Utrechters zullen het nog wel kennen: Radio De Hoop.

Nu is het tijd voor iets nieuws. Nadat in 2016 het concern Scheer & Foppen failliet ging staat het pand zo goed als leeg. Leeg om ontwikkeld te worden en een nieuwe bestemming te krijgen.

Medio juni 2019 start een participatietraject waarin betrokkenen en omwonenden van deze locatie hun mening kunnen geven over wat zij graag zien gebeuren.
U kunt ook uw mening geven, dit kan via: www.betrokkenvondellaan.nl.

Op deze site zullen wij in de toekomst nieuwe informatie plaatsen over de voortgang van de ontwikkeling.

SLEEPING BEAUTIES – (UN)REAL ESTATES